Wednesday, November 28, 2012

Women Activists and Esperanto

While Esperanto, like all 100 year-old movements I know, is male-dominant, there are notable women who stood out in the movement for decades. In a list of the 100 most famous Esperantists  http://esperanto.org/Ondo/H-100.htm
I found the following women, half of whom I've met or read about in the past:

Belka Beleva--Actress in Bulgarian theatrical group which regularly performed in Esperanto.
(Passed away 2012).

Marjorie Boulton- Oxford professor and Esperanto author i.a biography of Esperanto founder.

Clelia Conterno Guglielminetti

Hilda Dresen  (1896 en KolgaHarjumaa, died the 5th of February 1981 in Tallinn) was esperantist poetess Estonian, Soviet Citizen and  Radiotelegraphist

Marie Hankel

Julia Isbrucker - Famous Dutch Esperanto-organizer, Teacher, Co-founder Cseh Institute Building, Hague, Conference on Inter-religious Dialogue, Hague, 1928

Rosa Junck

Tyyne Leivo-Larson

Perla Martinelli -- Italian author/publisher of Esperanto books.

Ada Sikorska--Lived decades out of her native Poland (Belgium, Spain, Italy)--editing a popular Esperanto newsletter: Heroldo

Spomenka Stimec'-- Croatian and Esperanto author, Esperanto teacher.

Verda Majo -- Japanese anti-war activist active in China.

Lidja Zamenhof - Esperanto teacher, Bahai author, daughter of the founder.

Two of my own picks are:

Rochelle Grossman- Organizer of 1. The New York City Esperanto Society and 2.Esperanto for the UN Office

Ursula Grattapaglia- German-born School Supervisor in rural Brazil with numerous Esperanto-volunteers/ Rotarian activist


Monday, November 5, 2012

Esperanto is Taught at the University Level in Dozens of Countries Regularly

Henri Masson provides an update on University courses of Esperanto for 2011-2012.

Henri Masson: La listo kiu aperas estas jam iom malnova. La plej lasta (2012) aperas ĉe http://egalite.hu/listo/listindex.htm kie estas ankaŭ aliaj valoraj dokumentoj. Pri anglalingva materialo mi ne kompetentas. Cetere mi opinias ke necesus redakti specialan por tiu medio, kaj ĉefe aktualan.

This is a summary of number of Esperanto courses, taught by professors, recently offered at the university level in the world in 2010:

By the numbers:
Brazil - 5
Bulgaria - 1
China - 15
Costa Rica - 1
Germany - 3
France - 1
Spain  - 1
Hungary - 1
Korea - 3
Lithuania - 2
Madagascar - 1
Netherlands - 1
Poland - 7
Rusia - 4
Slovenia - 1
Sweden - 1
United States - 3
Venezuela - 2
Total 62 Courses
Contries - 21 Countries

Data for the school year around January 2010.

Below you can find the names of the universities and professors (in Esperanto). 

Januaro 2010
E-kursoj en univ.

kompilinto : Germain PIRLOT
Steenbakkersstraat 21
BE-8400 Oostende, Eŭropa Unio
gepir.apro.@.pandora.be
03.01.2010

Klarigoj de mallongigoj :
(*) : informis la kursgvidanto mem
(°) : informis alia persono
- a) univ. aŭ sup.inst. + adreso, nacilingve laŭ latina alfabeto
- b) kursgvid. + privata adreso, poŝta kaj reta - /P/ la kursgvid. estas pagata
- c) mallonga priskribo - h/sem : horoj/semajne - s. : sume.
kun ekzameno, studunuoj, atestilo.

!!! ret.@.adreso :forigu la punkton antaŭ kaj post @

*********
Nombro laŭlande : Brazilo : 5 - Bulgario : 1 - Ĉeĥio : 1 - Ĉinio : 15 - Germanio : 3 – Francio : 1 - Hispanio : 1 – Hungario : 1 - Italio : 1 - Japanio : 4 – Kongo Dem.Resp. : 1 - Korea Resp. : 3 – Kostariko : 1 - Litovio : 2 – Madagaskaro : 1 - Meksiko : 1 - Nederlando 1 – Pollando : 7 – Rusio : 4 – Slovenio : 1 - Svedio : 1 - Usono : 3 - Venezuelo : 2
=> sume : 62 - Landoj : 23
Lasta ĝisdatigo : 27an de aŭgusto 2011

*********

Brazilo

Alfenas (Minas Gerais) (*) :
a) Federala Universitato / Universidade Federal de Alfenas - Unifal-MG (Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700, Centro, 37130-000, Alfenas, Minas Gerais, Brazilo).
b) S-ro Marcos Coelho BISSOLI ( mbissoli.@.gmail.com) /P/ - S-ro Tiago Castilho ELIAS
( tcastilho31.@.yahoo.com.br ).
c) 1. Baza kurso.
Bibliografio : Josias Ferreira Barbosa, « Esperanto por lernejaj klasoj »; s.120 horoj.
2. Preparanto por BEL Ekzameno (Baza nivelo)
Bibliografio: Lazaro Ludoviko Zamenhof, « Fundamento de Esperanto » UEA, « Radikoj-685 », disponebla el ; s. 90 horoj.
3. Preparanto por BEL Ekzameno (Meza nivelo)
Bibliografio: Lazaro Ludoviko Zamenhof, « Fundamento de Esperanto » ; Claude Piron, « Gerda Malaperis » ; Sylla Chaves, « Juna Verkisto » ; Barreto, « Lima . La homo, kiu scipovis la javan lingvon », esperantigis Paulo Sérgio Viana ; s. 45 horoj.

Brasilia (*) :
a) Universitato de Brasilia / Universidade de Brasilia (UnB, Decanato de Extens / Escola de Extensão, Interfoco - Prédio Multiuso I, Bloco A, Sala AT-57/7 – UnB/Asa Norte, Brasilia/DF, CEP 70.910-900 interfoco.@.unb.br ).
b) Prof. Paulo NASCENTES (Shin CA 5, Bloco I, Apto. 509 – Ed. St. Régis, BR-71503-505 Lago Norte, Brasilia/DF - pnascentes.@.gmail.com ) /P/.
c) Semestre baza nivelo ; paroliga metodo laŭ la lernolibro « Esperanto por lernejaj klasoj : paroliga metodo kun ekzercaro 1 » de Josias BARBOSA ; 6 h/sem , s. 60 h.
Kun atestilo.

Campinas (São Paulo) (*) :
a) Pontifika Universitato Katolika de Campinas / Pontificia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas, Rod. Dom Pedro I, km 136, Parque das Universidadese, BR-13086-900, Campinas, São Paulo
http://www.puc-campinas.edu.br ).
b) Prof.d-ro David BIANCHINI (Decembargador Antão de Moares 1047, Cidade Universitária, BR-13083-310 Campinas, São Paulo davidesperantista.@.gmail.com ).
c) Elektebla, interfakultata, kadre de la programo « Praktikoj de formado » . Ĝi celas prezenti : lingvajn problemojn, komunikadon, historian kaj bazan gramatikon de Esperanto; 4 h/sem, s. 34 h.; laŭ postulo de la Universitato, la studentoj ĉeestu 75% de la lecionoj. Inter la celoj ni menciu debatojn pri la lingva problemo en la mondo kaj de tiu de la lingvo en la scienca
disvastigado.
Sen ekzameno, sed kun mencio en la akademia dokumento de la studentoj kiuj sukcesas ĉeesti 75% de la lecionoj kaj faris 80% el la ekzercoj.
http://docentes.puc-campinas.edu.br/ceatec/davidb
En la paĝo de la Universitato ĝi estas en :
http://www.puc-campinas.edu.br/aluno/informacoes_uteis/praticas_disciplina.asp?id=94927

Fortaleza (Ceará) (*) :
a) Federacia Universitato de Cerarao (Caixa Postal 12196, CEP 60020-970 – CE – Brazilo).
b) Prof. José LEITE DE OLIVEIRA Junior (Rua José Vilar de Andrade, 2000 ap. 102-D, CEP 60833-960 Fortaleza, Ceará, Brazilo – esperanto.@.ufc.br ) /P/.
Krom la kunordiganto, gvidas kursojn ankaŭ : S-ro Adelson SOBRINHO (Univ. Instruisto, /P/), S-ro Paulo Sérgio FERNANDES FELIX (studento, kun stipendio), S-ro Ronaldo NEGROMONTE, S-ro Wagner COELHO, S-ro José Roberto ALVES ALBURQUERQUE.
c) Ekde 1965 en la kadro de la Ĝeneralaj Fremdaj Kulturaj Domoj. Temas pri malfermita kurso al la publiko ekster la universitato, tamen ĝi rajtigas al la studentoj kalkuli ĝin kiel kromajn stud-kreditojn.
Ĉiusemestre malfermiĝas enskriboj por la 60-hora klasĉambra aŭ reta kursoj ; ambaŭ oficialaj kaj senpagaj. Eblas kursi de unu ĝis kvar semestroj laŭ du niveloj: unua - kurso pri Esperanto (gramatiko); dua - kultura kurso per Esperanto (duŝtupa metodika propono de Dennis Keefe /
IPR08/2, paĝoj 4-10). La reta kurso estas unusemestra 60-a kurso. Por ricevi semestran atestilon, la lernant(in)o devas ĉeesti minimume 75% el la 60 horoj kaj atingi almenaŭ 50% el poentoj de la ekzamenoj.
Informoj kaj matrikuloj: esperanto.@.ufc.br - informpaĝo: 
http://www.esperanto.ufc.br

Vitória (*) :
a) Federacia Universitato de la Ŝtato Sankta Spirito (Universidade Federal do Espírito Santo) / UFES (Avenida Fernando Ferrari, s/nº, Campus de Goiabeiras, Vitória, ES; 
http://www.ufes.br).
b) S-ro Márcio MALACARNE ( marcio.malacarne.@.gmail.com ), Prof. Dr. Wilson ARAGÃO FILHO (aragao.@.npd.ufes.br) kaj S-ro Vitor Luiz RIGOTI DOS ANJOS (Rua dos Azulões, número 05, bairro Eurico Salles, CEP 29.160-290, Serra, ES; vitorlranjos.@.yahoo.com.br).
c) Baza kurso inter aprilo kaj junio, per lernomaterialo verkita de Prof. Dr. Wilson ARAGÃO FILHO kaj aliaj ekzercoj. Okazas mez-nivela kurso inter septembro kaj novembro, se la gelernantoj de baza kurso volas daŭrigi la studadon; se ili ne volas, okazas nova baza kurso dum tiuj monatoj. La lernantoj ankaŭ ricevas KDon, plena de utilaj arkivoj kaj muzikoj. Dum du monatoj, 4 h/sem. Legado, skribado, parolado kaj hejmekzercoj estas praktikataj en ĉiu leciono. Post la kurso, la instruistoj renkontiĝas por elekti tiujn, kiujn bone lernis kaj povas ricevi diplomon.

Bulgario

Karlovo (*) :
a) Internacia Universitato (BG-4300 Karlovo, p.k. 44).
b) Prof. Bojidar LEONOV (BG-4300 Karlovo, p.k. 44 leonov.@.rozabg.com).
c) Esperanto estas deviga studlingvo en la programo de la studado; s.240 h. Baza studfako estas turismiko.
Dum 2010 ekfunkcios reta studado pri ĵurnalistiko kaj eŭrologio. En le studprogramo estas apartaj kursoj pri interlingvistiko, historio de E-movado, E-literaturo kaj kulturo. La studentoj partoprenas diversajn studadsesiojn de AIS en Bulgario kaj eksterlande.

Ĉeĥio

Brno (*) :
a) Pedagogia Fakultato de Masaryk-Universitato, Katedro de Pedagogio, (Poříčí 7, 9-11 kaj 31, CZ-603 00 Brno) [Garantion super la kurso havas Katedro de Pedagogio]
b) Inĝ. Josef VOJÁČEK, PhD. (Poříčí 25, CZ-639 00 Brno vojacekjosef.@.upcmail.cz ) /P/.
c) Nedeviga studobjekto ofertata al studentoj de ĉiuj fakultatoj de la universitato : Esperanto 1 por komencantoj dum aŭtuna semestro; Esperanto 2 por progresantoj dum printempa semestro; 3 h/sem. (el kiu unu horo de memstudado), s. 39 h.
Studkontrolo kun 3 kreditoj en aŭtuna semestro; kolokvo kun 4 kreditoj en printempa semestro.

Ĉinio

Beijing (°)
a) Pekina Lingva Universitato/Beijing Yuyan Daxue (Beijing-shi Xueyuanlu 15-hao, CN-100083, Beijing).
b) Prof. LI Weilun (Beijing-shi Xueyuanlu 15-hao, Beijing Yuyanwenhua Daxue 19-hao Lou, 102-shi, CN-100083, Bejing – lina68.@.tom.com ).
c) Nedeviga; 2 h/sem; s. 30h. Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.

Beijing (°)
a) Komunika Universitato de Ĉinio / Zhongguo Chuanmei Daxue (Dingfuzhuang, Dongjie 1-hao, Chaoyang-qu, CN-100024, Beijing).
b) 1. s-ino TAN Xiuzhu (Ĉina Esperanto-Ligo, PO Kesto 825,CN-100037, Beijing)
2. s-ino YU Jianchao (Esperanto-redakcio,CRI-36, Ĉina Radio Internacia Poŝtkesto 4216, CN-100040, Bejing - fisino.@.sina.com ).
3. s-ro LIU Caisheng (Ĉina Esperanto-Ligo, PO Kesto 825,CN-100037, Beijing)
4.s-ro ZHAO Jianping (Esperanto-redakcio,CRI-36, Ĉina Radio Internacia Poŝtkesto 4216, CN-100040, Bejing - jp0630.@.gmail.com).
c) Deviga (specialeco); kvar-jara regula kurso, 36-18 h/sem laŭ gradoj (ekz. 36 h/sem por studentoj de la 1-a jaro...12h/sem por la studento de la 4-a jaro). Kun ekzameno (detala lego,verko kaj traduko) kaj takso (parola lingvo), kaj studunuoj; Bakalaŭroj de Esperantolingvo kaj literaturo por diplomitoj.

Baotou (Interna Mongolio) (*) :
a) Scienca kaj Teknika Universitato de Interna Mongolio/Neimengu Keji Daxue (Baotou-shi Aerding Dajie 7-hao, Baotou, CN-014010, Baotou, Neimenggu).
b) S-ro LIU Baoguo ( verdakoro.@.yahoo.com.cn )
c) Nedeviga; 4h/sem; s.32 h. Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.

Dalian (Liaoning) (°) :
a) Dalian Universitato / Dalian Daxue (Adreso: Dalian-shi Jingji-jishu Kaifaqu, CN-116622 Dalian, Liaoning).
b) Prof. WANG Tailin (Dalian-shi Xinningyuan 4-1-6-1, Lianshan Jie, Shahekou-Qu, CN-116023 Dalian, Liaoning - wangtailin.@.gmail.com ; wangtailin.@.hotmail.com) /P/.
c) Nedeviga. 2 h/sem., s. 32 h. Kun 2 studunuoj.

Guangzhou (Guangdong) (°) :
a) Guangdong Baiyun Universitato/Guangdong Baiyunxueyuan (Guangzhou-shi Baiyun-qu Jianggao-zhen Xueyuanlu-3hao, Guangzhou, Guangdong, CN-510450).
b) Prof. DAI Shengqiao (Guangzhou-shi Baiyun-qu Jianggao-zhen Xueyuanlu-3hao, CN-510450, Guangzhou, Guangdong - wuhanmt@hotmail.com) /P/.
c) Nedeviga. 8h/sem, s. 96h. Kun ekzameno kaj 3 studunuoj; elementa atestilo de Esperanto.

Guilin (Guanĝi) (°) :
a) Guanĝi Normala Universitato / Guanĝi Shifan Daxue (Guilin-shi 15 Yucailu-jie, CN-541004, Guilin, Guanĝi).
b) Prof. D-ro LIU Shaozhong (Guanĝi Shifan Daxue, 15 Yucailu-jie, CN-541004, Guilin, Guanĝi - shaozhong_liu.@.yahoo.com ; szliu.@.mailbox.ĝnu.edu).
c) Nedeviga. 2 h/sem, s. 64 h. Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.

Jinan (Shandong) (°) :
a) Shandong Universitato / Shandong Daxue (Shandong Daxue Waiguoyŭueyuan, CN-250100 Jinan, Shandong).
b) Vicprof. LIU Xiaojun (Shandong Daxue Waiguoyŭueyuan, CN-250100 Jinan, Shandong - miakara.@.sdu.edu.cn kaj chineliu.@.126.com ).
c) Nedeviga. 2 h/sem, s. 36 h. Kun ekzameno kaj 2 poentoj.

Luoyang (Henan) (°) :
a) Luoyang Instituto de Scienco kaj Tekniko / Luoyang Ligonĝueyuan (Luoyang-shi, Xuezijie-8hao, Luoyang Ligonĝueyuan, CN-471000, Luoyang, Henan).
b) Prof. CAO Ruiming (Luoyang-shi, Xuezijie-8hao, Luoyang Ligonĝueyuan, Guojijiaoyu-xueyuan, CN-471000, Luoyang, Hena - crm5656.@.126.com ).
c) Nedeviga. 2h/sem, s.40h. Kun ekzameno kaj 2.5 studunuoj; atestilo de Esperanto-kurso.

Nanchang (Jianĝi) (°) :
a) Nanchang Universitato / Nanchang Daxue (Nanchang-shi, Honggutan-xinqu, Xuefudadao-99hao, CN-330031).
b) Prof-ino. GONG Xiaofeng (Nanchang-shi, Honggutan-xinqu, Xuefudadao-99hao, CN-330031 - arko.gong.@.qq.com ) ; s-ro XIAO Neiyuan.
c) Nedeviga. 3h/sem, s. 32h. Kun taksio kaj 2 studunuoj.

Nanjing (Jiangsu) (°) :
a) Nanjing Universitato / Nanjing Daxue (Nanjing-shi, Nanjing Daxue, CN-2100093, Nanjing, Jiangsu ).
b) 1.S-ro Dennis KEEFE ( keefeinchina.@.gmail.com ) ;
2 s-ro XIAO Neiyuan ( kontaktu s-ron Dennis KEEFE).
c) Nedeviga. 4h/sem, s. 64 h. Kun ekzameno kaj 2 poentoj.

Shenyang (Liaoning) (°) :
a) Liaoning Universitato / Liaoning Daxue (Shenyang-shi Chongshanzhonglu-66hao, Huanggu-qu, Shenyang, CN-110036, Shenyang, Liaoning).
1 ) :
b) 1.Prof-ino JIAO Xiyang (Shenyang-shi Lingkong Erjie, 55hao, 231shi,Tiexi-qu, Shengyang, CN-110022, Shenyang, Liaoning - stela99.@.sina.com) /P/;
2.Prof-ino LI Yanhong (Shenyang-shi Chongshanzhonglu, 66hao, Huanggu-qu,Shenyang, CN-110036, Shenyang, Liaoning) /P/.
c) Nedeviga. 4 h/sem, s. 60h. Kun ekzamenoj kaj 4 studunuoj.
2 ) :
b) Doktoro ZHAO Xu (Chongshanzhonglu-66hao, Huanggu-qu,Shenyang, CN-110036, Shenyang, Liaoning) /P/.
c) Kurso de evolua historio de Esperanto. Nedeviga. 2 h/sem, s..30. Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.
3 ) :
b) Prof. LIU Zhengkun (Shenyang-shi, Chongshanzhonglu-66hao, Huanggu-qu,Shenyang, CN-110036, Shenyang, Liaoning - liuzhengkun51.@.yahoo.com.cn ).
c) Idealo kaj kultura valoro de Esperanto ; s. 3h.

Shenyang (Liaoning) (°) :
a) Shenyang Konservatorio de Muziko / Shenyang Yinyue Xueyuan (Shenyang-shi, Wenhujie 18-hao, Hunnan-xinqu,CN-110168, Shenyang, Liaoning).
b) Doc-ino MU Chunlei (Chongshanzhonglu, 66hao, Huanggu-qu,Shenyang, CN-110036, Shenyang, Liaoning - muchunlei2003.@.yahoo.com.cn).
c) Nedeviga. 2 h/sem, s.20h. Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.

Shenyang (Liaoning)
 (°) :
a) Shenyang Universitato / Shenyang Daxue (Shenyang-shi, Dadong-qu, Wanghuananjie-21haojie, CN-110044, Shenyang, Liaoning).
b) 1. Prof-ino WANG Wenyu ( wangwenyu024.@.yahoo.com.cn ; 2. Doc. PAN Chengbo (chengbopan.@.hotmail.com ).
c) Nedeviga. 3 h/sem kaj s.32h por facila kurso; 6/sem kaj s.64 por nefacila kurso. Kun ekzameno kaj 1 studunuo por facila kurso, 2 studunuoj por nefacila kurso.

Tianjin (*) :
a) Tianjin-a Inĝeniera Normala Instituto / Tianjin Gongcheng Shifan Xueyuan (Tianjin-shi, Dagunanlu, Hexi Qu, 117, Tianjin, CN-300000, Ĉinio).
b) S-ro HAN Zuwu" (membro de Internaca Rajtigita Ekzamentaro de ILEI/ UEA - Jin Wan Hua Yuan 28-4-201, Hedong Qu, Tianjin, CN-300161 hanzuwu.@.hotmail.com ).
c) Nedeviga, dua fremdlingvo por studentoj el diversaj fakultatoj; 4 h/sem, s.50 h/semestre.
Kun ekzameno.

Xinxiang (Henan) (°) :
a) Xinxiang Universitato / Xinxiang Xueyuan (Xinxiang-shi, Jinshui Dadao, CN-453003, Xinxiang, Henan).
b) 1. s-ro WANG Xiaosi (kontaktu s-inon Jia Ronĝia)
2. s-ino JIA Ronĝia ( xibeibona.@.163.com).
c) Nedeviga. 2/sem, s.26 h. Kun ekzamenoj ( skriba kaj parola ) kaj 2 studunuoj.

( Landa informanto (°) : s-ro WU Guojiang amikeco999.@.21cn.com )

Francio

Mulhouse (*) :
a) Universitato de Alta Alzaco, Fakultato pri Beletro, Lingvoj kaj Homaj Sciencoj / Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaine (FLSH) de Université de Haute-Alsace (10, rue des Frères Lumière, FR-68093 –
http://flsh.uha.fr ).
b) S-ro Edmond LUDWIG (26, route de la Schlucht, FR-68140 Stosswihr – esperanto.eludwig.@.orange.fr ) /P/.
c) Du semestroj en la unua jaro, 2 h/semestre (Du semestroj antaŭviditaj en la dua jaro, 2 h/semajne).
Unu jaro : lernado kaj praktikado de la lingvo + malkovro de Esperantujo (Dua jaro : studo de eltiraĵoj el la originala literaturo de Esperanto).
Ekzamenoj : por studentoj de la unua kaj dua jaroj de universitataj studoj. Malfermitaj al ĉiuj studentoj de la universitato kaj eksteruloj. Per tutsemestraj surtablaj taskoj aŭ fine de semestro por studentoj laborantaj profesie.
Liberaj studentoj (privatuloj) ricevos nur atestilon.

Germanio

Emden (*) :
a) Fakaltlernejo / Fachhochschule Emden-Leer (Constantiaplatz 4, DE-26723 Emden – 
http://www.fh-emden-leer.de ).
b) S-ro Sebastian KIRF (Dodo-Wildvang-Straße 4, DE-26723 Emden – retposhto.@.kirf.net - kirf.@.fh-oow.de -
http://esperanto.kirf.net - http://fh.esperanto-emden.de ) /P/.
c) Elektebla lingvokurso (por plenumi la devigan lingvokurson unusemestran -> 3 studpoentoj) aŭ elektofako (-> 2 studpoentoj) por la studentoj de la Fakultato “Socia laboro kaj saneco”. Baza kurso : 15 x 1,5 h/sem. (sume : 22,5 h). Miksitaj lernelementoj, la bazo estas la libro “Esperanto direkt”, el kiu estas tralaborata ĉ. la 10 unuaj lecionoj. Dum la vintrosemestro 2009/2010 okazas 2 paralelaj kursoj; kelkaj lernantoj lernas plejparte rete memstare.
Kun skriba finekzameno kaj studpoentoj. Validas por plenumi la necesajn ĝeneralajn studhorojn.

Münster (*) :
a) Universitato, Instituto por Ĝenerala Lingvistiko / Universität Münster, Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft (Aegidiistr. 5, DE-48149 Münster).

b) D-ro D-ro Rudolf FISCHER (Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-48356 Nordwalde, fischru.@.uni-muenster.de) kun oficiala instrukomisio por Esperanto. Ekde la somera semestro de 2009 (post pensiuliĝo). /P/.
c) - 1) vintra semestro 2008/09 kaj 2009/10: Fakultata, E-kurso por komencantoj, 2h/sem. Kun fina ekzameno de la nivelo A2 (de la Eŭropa Referenc-Kadro). 5 studpoentoj.
Kun 2 studunuoj.
- 2) somera semestro 2009: Fakultata, daŭriga E-kurso, 2h/sem. Fina ekzameno inter A2 kaj B1 (unulingva). 5 studpoentoj.
Kun 2 studunuoj.
- 3) vintra semestro 2009/10: Kurso por komencantoj kadre de la t.n. "Studo en maljunaĝo".
Kun 2 studunuoj.

Stuttgart (°) :
a) Universitato / Stuttgart Sprachenzentrum (Th. Heuss-Str. 2A, EG, R. 065, DE-
70174 Stuttgart).
b) Kursgvidanto: Dr. Johannes MÜLLER ( johannes-mueller.@.web.de ).
c) 2 h/ sem. Dum vintra semestro.

Hispanio

La Laguna (Tenerifo, Kanariaj Insuloj) (*) :
a) Universitato de La Laguna, Departemento de angla kaj germana filologio 
http://www.ull.es (Universidad de La Laguna, Departamento de Filologia Inglesa y Alemana, Campus de Guajara, ES-38071 La Laguna).
b) Prof. Alejandro LOPEZ DE VERGARA M (aflopez.@.ull.es -
http://webpages.ull.es/users/aflopez/esp/index.htm)
c) Libervola seminario por la universitata komunumo ĉe la Fakulato pri Filologio : « Enkonduka Seminario pri Esperanto kaj ĝia kulturo » (Seminario de Introducción al Esperanto y su Cultura) ; sume 30 h. La Esperantista Societo de Tenerifo, kutime ankaŭ kunlaboras per kvar prelegantoj dum la kurso -
http://webpages.ull.es/users/aflopez/esperanto
Kun 3 kreditunuoj.
Hungario :

Szeged (*):
a) Universitato de Szeged, Pedagogia Fakultato Juhasz Gyula, Andragogia Instituto. Hungario (HU- 6723 Szeged, Szilleri sgt. 12).
b) Dr-ino Edit UJVARI Ph.D (HU-6723 Szeged, Szigony u. 36. ued.@.jgypk.u-szeged.hu ) /P/
c) Deviga, unu studjara, oficiala universitata kursaro (25 kreditoj) en la tria bakalaŭra studjaro de la Andragogia Fako por kiuj elektis tiun specialan kursaron.

La studobjektoj: 8 h/sem. Esperanto lingvokurso, historio, movado, kulturo, organizoj kaj aplikadoj de Esperanto; 4 h/sem. fakaj studobjektoj hungare: program-organizado, marketingo, manaĝer-studadoj.

Noto : La studmaterialoj estas partoj de la oficiala bakalaŭra ekzameno; en la Bakalaŭra Andragogia diplomo estas aparta Esperanto kulturmanaĝera kromfolio; B-2 lingvoekzameno (en la hungaraj ŝtataj linvgo-ekzamencentroj).

Italio

Milano (*) :
a) Universitato de Milano, Beletra kaj Filozofia Fakultato, Trijara Kursaro pri Filozofio. Lecionoj ĉe "Dipartimento di Filosofia" (Via Festa del Perdono 7, IT-20122 Milano).
b) D-ro Federico GOBBO (federico.gobbo.@.uea.org). [Proponis kaj sponsoris la laboratorion Prof-ro Paolo VALORE, membro de la "Dipartimento di Filosofia" en Milano, retopaĝo de la laboratorio:
http://pvalore.yolasite.com/laboratorio.php].
c) "Interlingvistiko por filozofoj". Nedeviga, malfermita al studentoj de filozofio. Malfermita ne la akademia jaro 2009-10, la laboratorio estas entute 20-hora (2 h/sem): ĉiun lecionon la unua horo pri interlingvistiko, eŭropa lingvo-politiko kaj lingvo-planado, la dua pri Esperanto.
Sen ekzameno kaj kun 3 kreditunuoj.

Japanio

Minoo (Osaka-hu) (*) :
a) Osaka Universitato, Fremdlingva Fakultato / Osaka Daigaku, Gaikokugogakubu (Aomatani-Higasi 8-1-1, JP-561-8558 Minoo).
b) S-ro TANI Hiroyuki (Syonai-Higasimati 3-4-2, JP-561-0831 Toyonaka; tnhryk.@.pop07.odn.ne.jp) /P/.
c) Nedeviga, unujara lingvokurso, 1 ½ h/sem ,s. 45 horoj jare.
Kun ekzameno kaj studunuoj.

Saitama (°):
a) Universitato Saitama / Saitama Daigaku (255 Shimookubo, Sakura-ku, Saitama-si, Saitama-ken).
b) Prof. SASAKI Teruhiro ( steruhiro.@.hotmail.co.jp ) kaj Prof. ADAĈI Tadao ; ambaŭ havas propran kurson. – 1) Prof. SASAKI : aprilo-septembro 2007 (Baza praktiko pri Eŭropa kulturo – Frazfarado de fremda lingvo) – 2) Prof. ADAĈI : aprilo–septembro 2007 (Lekcio pri la germana kulturo).
c) Nedeviga, 90-minutoj/sem., duonjaro. Pasintoj de la ekzameno ricevas 2 kreditojn.

Tôkyô (°) :
a) Universitato de Tokio, Fakultato de Literaturo (Hongo 7-3-1, Bunkyiu-ku, Tokio).
b) Prof. SASAKI Teruhiro ( steruhiro.@.hotmail.co.jp ).- aprilo-septembro 2007 : Esperanto (speciala lekcio pri moderna lingvo).
c) Nedeviga, 100 minutoj/sem. Pasintoj de la ekzameno ricevas 2 kreditojn.

Tôkyô (*) :
a) Tokia Universitato pri Fremdaj Studoj / Tokyo Gaikokugo Daigaku (3-11-1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tôkyô, JP-183-8534).
b) Prof. GOTOO Hitosi (gothit.@.sal.tohoku.ac.jp ; URL:http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/) /P/.
c) Nedeviga, duonjara (ĉu somere, ĉu vintre, intensiva kurso dum semajno), sume 30 horoj.

(Landa informanto (°): s-ino ISIKAWA Tieko isksanjo.@.ff.e-mansion.com) .

Kongo Dem. Resp.

Rutshuru (Nord-Kivu)
 (*) :
a) Universitato de la Grandaj Lagoj / Université des Grands Lacs (Rutshuru, Nord-Kivu).
b) Useni Kalumbi RADJAB (P.O.Box 40, Bunagana/Kisoro, Ugando – useniradjabu.@.yahoo.fr ) /P/.
c) Fakultato de Sciencoj pri Informado kaj Komunikado; 30 h/jare.

Korea Resp.

Iksan (*) :
a) Universitato Wonkwang, (344-2 Shinyong-dong, Iksan, Chonbuk, KR-570-749).
b) Doc. LEE Jung-kee esperanto.@.saluton.net ) /P/.
c) Libere elektebla; 2 h/sem. dum 16 semajnoj.
Kun 2 poentoj semestre, kaj atestilo nome de Korea Esperanto-Asocio..

Jukjeon/Chonan
 (*) :
a) Universitato Dankook (44-1 Jukjeon-dong, Yongin-si, Gyeonggi-do).
Unu klaso en Jukjeon kaj du klasoj en Chonan.
b) Doc. LEE Jung-kee en Seoul ( esperanto.@.saluton.net ) /P/.
c) Libere elektebla; 2 h/sem dum 16 semajnoj
Kun 2 poentoj semestre; kaj atestilo nome de Korea Esperanto-Asocio.

Seoul/Yongin (*) :
a) Universitato Korea Fremdlingva ( 270 Imun-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, kaj Yongin po unu klaso).
b) Prof. LEE Young-koo por kurso en Seoul kaj Yongin ( ykli.@.hufs.ac.kr ) /P/.
c) Libere elektebla; 2 h/sem dum 16 semajnoj
Kun 2 poentoj semestre; kaj atestilo nome de Korea Esperanto-Asocio.

Kostariko

San José (*) :
a) Universitato de Kostariko, Fakultato de Filologio, Lingvistko kaj Literaturo / Universidad de Costa Rica, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura (San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica).
b) Prof. Hugo MORA-POLTRONIERI (Apartado 4981, 1000 San José, Costa Rica.,
miaumiau.@.ice.co.cr ).
c) Somera, baza, liberelektebla ene de studprogramoj celantaj bakalaŭran diplomon por preskaŭ ĉiuj karieroj; 6 h/sem dum 8 semajnoj. Nur dum la somersezono : jan.-febr.
Kun 3 kreditunuoj post sukcesa ekzameno.


Litovio

Kaunas (*) :
a) Vilnius Universitato, Kaunas Humanisma Fakultato (Muitinės 8, LT-4420 Kaunas).
b) Lektorino Aida ČIŽIKAITĖ ( Kapinių 11-15, LT-50189 Kaunas - aiduze.@.gmail.com )
c) 32 akademiaj horoj semestre, t. e. 1 semajna leciono.
Fine de la kurso, se sukcesas en ekzameno, studentoj ricevas 2 studunuojn (kreditojn). Estas libere elektebla kurso por ĉiuj studentoj de la fakultato, sendepende de specialiĝo.

Šiauliai (*) :
a) Šiauliai Universitato (str Vilniaus 88, LT-76285 Šiauliai).
1 ) :
b) Prof. Aloyzas GUDAVIČIUS (Žeimių 2a-12, Ginkūnai, Šiaulių raj; gudavicius.@.hu.su.lt).
c) Interlingvistika kurso; 2 h/sem, s. 32 h; dum semestro.
Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.
2 ) :
b) S-ro Zenonas SABALYS (Dvaro 111, LT- Šiauliai zenonas.sabalys.@.takas.lt ).
c) Elektebla Esperanto-kurso; dum 1 semestro; 2 h/sem. s. 32 h.
Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.
Madagaskaro

Antananarivo (*) :
a) Campus Universitaire d'Ambohitsaina, Boite Postale 566, Antananarivo-101
Madagascar,
b)kursgvid : RABEVAZAHA Désiré, Boite Postale: 3171, MG-101 Antananarivo,
reto: 
desire_rabevazaha.@.yahoo.fr, ; ne pagata.
c) 4/h/sem, sume : 80h
Meksiko

México (*) :
a) Nacia Aŭtonoma Universitato de México, Jura Fakultato / Universidad nacional Autónoma de México, UNAM ( 
http://www.unam.mx ).
b) Lic. Luis CÓRDOVA ARELLANO ( luisesperanto.@.yahoo.com ) ; Inĝ. Daniel MORENO ( danĉjo_m.@.yahoo.com ).
c) Sabate, 3 h. Profesoro Daniel MORENO.
Informo ĉe : 
http://www.cordovaluis.org
Pri la historio de la kurso : 
http://cordovaluis.org/blog/wp-content/uploads/2009/06/rezolucion-de-unesko-favore-de-esperanto-kaj-unampps.ppt

Nederlando

Amsterdam (*) :
a) Universitato / Universiteit van Amsterdam (Theoretische Taalwetenschap, Spuistraat 210, NL-1012 VT Amsterdam).
b) D-ro Wim JANSEN (Emmaplein 17A, NL-2225 BK Katwijk wimjansen.@.casema.nl ; hejme) kaj w.h.jansen.@.uva.nl (en la universitato). /P de eksteruniversitata fondaĵo/.
c) Katedro pri “Interlingvistiko kaj Esperanto”. – Du fakoj estas elekteblaj por studentoj prefere ĉirkaŭ la bakalaŭra nivelo (tria jaro).

1) Nomo kaj priskribo de la unua fako (funkcianta de 2002) : “interlingvistiko”, kiu donas ĝeneralan komprenon pri la internacia lingvoproblemo kaj pri planlingvaj solvoproponoj en ilia historia, sociologia kaj lingvistika kunteksto. Ĝi estas studata el pluraj perspektivoj. Krome, estas pristudataj pli profunde kelkaj modernaj lingvomodeloj. Pri la ekzempla lingvo Esperanto estas konsiderataj aspektoj kiel la tipologio, la funkciado, natureco kontraŭ skemeco, spontanaj evoluoj, literaturo, k.s.
Dum 3 monatoj, 3 h/sem. (s. 42 h, lekcioj).
La fina prijuĝo kun poentaro inter 1 (malbona) kaj 10 (perfekta) okazas surbaze de la averaĝa prijuĝo de la hejmtaskoj kaj la ekzamena rezulto. La kredito estas 10-punkta laŭ la Eŭropa ECTS-sistemo.

2) Nomo kaj priskribo de la dua fako (funkcianta de 2006): “Esperanto”, kiu donas lingvokurson kovrantan la bazajn gramatikon kaj leksikon de la lingvo. Krome estas studataj kelkaj specifaj trajtoj de la Esperanto-gramatiko el ĝenerallingvistika vidpunkto.
Dum 3 monatoj, 3 h/sem. (s. 42 h, lekcioj).
La fina prijuĝo kun poentaro inter 1 (malbona) kaj 10 (perfekta) okazas surbaze de la averaĝa prijuĝo de kvar laŭsemestraj ekzamenoj. La kredito estas 10-punkta laŭ la Eŭropa ECTS-sistemo.

La fakultato rekonas la ĉiujaran Universalan Kongreson de Esperanto kiel oficialan staĝejon por studento(j). Ĉiujare studentoj estas invitataj konkurse prezenti esplortemon, kies venkanta aŭtoro(j) gajnas unusemajnan staĝon dum la UK financatan de eksteruniversitataj fontoj privataj kaj instituciaj. Aprobita esplorraporto donas krediton de (po) 5 poentoj al la studento(j).

Pollando

Krakόw (*) :
a) Jagelona Universitato (ul. Gołębia 24, PL- Krakόw).
b) Mag-ino Maria MAJERCZAK (Krakόw, mmajerczak.@.gmail.com ) /P/.
c) Deviga, post elekto. Nomo de la kurso: "Esperanto - lingvo kaj kulturo".
Elektebla : 1) kiel lingvo ; 2) kiel scienca studobjekto, kun elementoj de lingvistikaj teorioj, E-historio, kulturo k.a.
60 h, dusemestra, 2 h/sem.
Kun skriba kaj parola ekzamenoj. Por la studentoj, kiuj lernas ĝin kadre de sia deviga studprogramo: pritakso, poentoj kaj konfirmo en la oficiala studlibreto kaj en la ekzamena registro.

Krakόw (*) :
a) Supera Lernejo de Direktado kaj Bankismo (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości - WSZiB, al. Kijowska 14, PL-Kraków)
b) Mag-ino Maria MAJERCZAK (Krakόw, mmajerczak.@.gmail.com ) /P/.
c) Oficiale studata kiel dua lingvo, elektebla, nedeviga. 50 h, dusemestra, 2 h/sem.,
Kun skriba kaj parola ekzamenoj, pritakso.
Krakόw (*) :

a) Jagelona Universitato (ul. Gołębia 24, PL- Krakόw).
b) Mag-ino Maria MAJERCZAK (Krakόw, mmajerczak.@.gmail.com ) /P/.
c) Postelementa, perreta-cheesta.
Kun skriba kaj parola ekzamenoj.
Kun atesto pri Esperanto de la universitato.
Poznan (*) :
a) Universitato Adam Mickiewicz, Esplorunuo « Interlingvistiko », Instituto pri Aplikata Lingvistiko (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr. 198, PL-61-485 Poznań) ;
http://kgit.amu.edu.pl//cv/sakaguchi.html
http://kgit.amu.edu.pl/profile/interlingwistyka.html
b) Prof. d-ino Alicja SAKAGUCHI (Am Kreuzberg 5, DE-63776 Mömbris
a.sakaguchi.@.gmx.de )
c) Por tagaj studentoj de ĉiuj kvin studjaroj, 30 h/semestre (s. 60 h.); seminario/ekzerco. Bazaj nocioj de interlingvistiko, tipologio de planlingvoj, historio de universallingva ideo, kriterioj por konstruo de internacia helplingvo, evoluo de Esperanto, Esperanto-literaturo, socilingvistikaj aspektoj de funkciantaj planlingvoj, internaciismoj en planlingvoj kaj
europaj) nacilingvoj; praktika kurso pri Esperanto. La enkonduka kursparto baziĝas sur
teoriaj konceptoj de planlingvoj prezentitaj en la libro de la kursgvidantino „Interlingvistiko:
objekto, celoj, taskoj, metodoj” (1998).
Kun atestilo surbaze de ĉeesto kaj referaĵoj.

Poznań (*) :
a) Universitato Adam Mickiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Instituto pri Lingvistiko, Interlingvistikaj Studoj (al. Niepodleglosci 4, PL-61-874 Poznań;
http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html).
b) Dr hab. Ilona KOUTNY nomumita gvidanto de la Studoj ( Pobiedziska 14/22, PL-61-052 Poznań; ikoutny.@.amu.edu.pl); /P - la tuta kurso estas pagata, tiel ankaŭ la internacia instruistaro ricevas honorarion/.
c) 3-jara (6-semestra) kompleksa studado en Esperanto simila al filologioj por internacia studentaro (kun baza superlerneja diplomo sen aĝlimo). La ekstera studado necesigas du unusemajnajn surlokajn ĉeestojn en la sesioj dum la studjaro (fine de septembro kaj komence de februaro), kiam okazas intensaj kursoj kaj ekzamenoj. Intertempe la gestudentoj laboras memstare hejme pri la ricevitaj taskoj kaj rete konsultiĝas kun la prelegantoj.

La Postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj (fonditaj en 1997) celas konatigi la partoprenantojn kun la bazoj de ĝenerala kaj aplikata lingvistiko, kun la esenco kaj problemaro de internacia kaj interkultura komunikado, ili traktas planlingvojn kaj detale okupiĝas pri gramatiko, literaturo, kulturo kaj historio de Esperanto. En la tria jaro eblas specialiĝi pri e-lingvistiko, e-literaturo, interlingvistiko, komunikado, tradukado aŭ pri metodiko. Ĉi-lasta estas speciale grava en la formado de e-instruistoj.
Post fino de la studoj – verkinte kaj sukcese defendinte sian laboraĵon – la gestudentoj ricevas diplomon pri postdiplomaj studoj.
Poznan (*) :
a) Universitato Adam Mickiewicz, Instituto pri Lingvistiko (al. Niepodleglosci 4, PL-61-874 Poznan).
b) Dr hab. Ilona KOUTNY (Pobiedziska 14/22, PL-61-052 Poznan;
ikoutny.@.amu.edu.pl) kaj mag. Michael FARRIS (maf.@.amu.edu.pl);
c) Por tagaj studentoj de la Lingvistika Instituto kaj eksterlandaj gestudentoj kadre de Erasmus projekto devige elektebla studobjekto anglalingva "International communication - international languages", 30 h/semestre en ambaŭ semestroj po 4 studunuoj surbaze de referajoj; Temaro: de naturaj internaciaj lingvoj tra planlingvoj ĝis la rolo kaj karakterizo
de Esperanto. Pliaj informoj ĉe : 
http://www.amu.edu.pl/en/amu-pie/offer/amu-pie-offer-20092010-winter-semester .

Poznan (*) :
a) Universitato Adam Mickiewicz, Instituto pri Lingvistiko (al. Niepodleglosci 4, PL-61-874 Poznan) kunlabore kun ILEI kaj Edukado.net.
b) Dr hab. Ilona KOUTNY (Pobiedziska 14/22, PL-61-052 Poznan;
ikoutny.@.amu.edu.pl), d-ino Katalin Kovats (katalin.kovats.@.gmail.com);
c) Unujara instruista trejnado por internacia partoprenantaro; krom lingvopedagogio ĝi ofertas ankaŭ minikursojn pri gramatiko, literaturo kaj movadhistorio; ebligas la partoprenon de iuj kursoj de la interlingvistika sesio. Necesas du unusemajnaj surlokaj ĉeestoj en la sesioj (septembre kaj februare), intertempe laboro kun la gvido de instruistoj kaj la tria alveno por la fina ekzameno, kie okazas ankaŭ prezento de laboraĵo. ILEI eldonas
instruistan diplomon por la kursfinintoj. Pliaj informoj ĉe : 
http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html .

Rusio

Kazan (*) :
a) Kazana Ŝtata Universitato, Filologia Fakultato (ul. Kremliovskaja 18, Kazan RU-420008).
b) Mag. Hum. Sci. Sergej DEMIANOV (ul. Vishnevskogo 4-73, Kazan, RU-420043 sdemianov.@.mail.ru ).
c) Deviga studobjekto por studentoj de Filologia Fakultato, specialeco Teoria kaj Aplika Lingvistiko; oficiala titolo de la kurso ”Enkonduko en Interlingvistikon: Lingvo Esperanto”. Por studentoj de la 1-a jaro ; dum la 1-a semestro, 1.5 h/sem., s. 28 h.
Celo de la kurso estas pli teoria ol praktika: per E-o doni al studentoj-lingvistoj la universalan ilon por enradikigi koncepton de homa lingvo, kaj uzi tiun scion por lernado de aliaj lingvoj
Enhavo: mallonga historio de internaciaj lingvo-projektoj, gramatiko de Esperanto, legado, tradukado, E-kantoj kiel mnemonika metodo, lingvaj ludoj, teatraĵetoj, ret-kurso 
http://www.lernu.net, korespondo kun eksterlandaj Esperantistoj, pres-konferencoj en Esperanto kun E-gastoj (Ruslandaj kaj alilandaj), partopreno en E-aranĝoj de apuda regiono.
Akumulada sistemo de poentoj por lingvo-scio, aktiveco, kreemo, disciplino.
Skriba ekzameno: traduko el E-o al rusa, traduko el rusa al E-o, teksto de unu el E-kantoj.

Moskva (*) :
a) Eŭropa Jurscienca Universitato Justo, (6-oj Novopodmoskovnij pereulok 6, RU-125130, Moskva)
b) Prof. D-ro Gennadij SHILO (10 ul. Krasnoarmejskaja, Sofrino, Moskva, RU-141270 rectorate.@.ejusto.ru) /P/ - Prof. D-ro Liana TUKHVATULLINA (10 ul. Krasnoarmejskaja, Sofrino, Moskva, RU-141270 admin.@.ejusto.ru) /P/.

c) Deviga intensa kurso, fremdlingvo (krom la angla kaj la latina) por studentoj de ĉiuj fakultatoj en la 1-a jaro; 30 h/sem, s. 60 h.
Kun kompleksa ekzameno (konversacio, distraĵoj – deklamado, kantado ktp., partopreno en 2-hora spektaklo – juĝprocezo en miniaturo) laŭ 5-poenta sistemo.

Moskva (*) :
a) Moskva Ŝtata Industria Universitato (ul.. Avtozavodskaja 16, RU-109280 Moksva).
b) Mag. hum. sci. Irina GONĈAROVA (RU-143000, Odincovo-2, Moskva regiono, ul. Molodjoĵnaja, 38-10 mirinda.strigo.@.gmail.com ) /P/ - Prof. d-ro Anatolo ŜEJPAK (RU-107061, Moskva, 2-aja Pugaĉovskaja, 8-5-131 asheyp.@.msiu.ru) /P/.
c) Deviga studobjekto por la studentoj de la fako "Energimaŝinkonstruado".
Dum la 3a (unu semestro) kaj 4a (du semestroj) studjaroj, 2x2 h/sem. (t.e. 34 h/semestre), s.102 h.
Dum la dua semestro (4-a studjaro): daŭriga kurso (gvidata de I.GONĈAROVA kun uzo de la libro en Eo "Elektitaj lekcioj pri historio de scienco kaj tekniko", de Carlo MINNAJA, Anatolo ŜEJPAK, Moskvo 2006)
1) Dum la unua semestro (3-a studjaro, 2x17h, s. 34 h) : baza kurso (la tuta gramatiko, legado, tradukado, gramatikaj ekzercoj, ekzameno dum apartaj horoj). Dum la dua semestro (4-a studjaro): daŭriga kurso libervola (gvidita de I.Gonĉarova) kaj specialan studobjekton en Eo: "Hidromekaniko kaj varminterŝanĝo"(deviga), gvidas profesoro Ŝejpak A.A., uzante la koncernan lernilon (Ŝejpak A.A."Hidromekaniko kaj varminterŝanĝo".2000. Moskva, MGIU).
2) Dum la tria semestro (4-a studjaro) - prepariĝo al defendo de bakalaŭra laboraĵo kun uzo de Eo (skriba resumo en Eo, kelkminuta prezento de la laboro en Eo, respondado al demandoj de la ekzamena komisiono en Eo).
La sukcesintoj ricevas, krom la ŝtata diplomo de MGIU, bakalaŭran Ateston de la Moskva interŝtata universitato "Ruthenia" (klerigejo de AIS) - en la rusa kaj Esperanto.
Krome, Eo regule estas instruata fakultative por dezirantoj (studentoj de teknikaj fakoj, instruistoj kaj profesoroj); tiuj kursoj daŭras laŭmende kaj laŭbezone de la mendantoj, povas esti senpagaj aŭ pagataj.

Tagil (*) :
a) Pegagogia Akademio (Sverdlovskaja reg.,N.Tagil-622013, str.Krasnogvardejskaja 57
http://www.ntspi.ru ).
b) S-ino Larisa KUZMENKO (Sverdlovskaja reg.,N.Tagil-622013, str. Kushvinskaja 25"A",Rusio. klarisa8.@.yandex.ru )
c) Du grupoj de la 1-a kaj 2-a kursoj en la Fakultato de Aldonaj Rrofesioj ; 3 h/sem.
Post la kursfino estas planitaj ekzameno kaj atestilo de la fakultato.

Slovenio

Ljubljana (*) :
a) Universitato, Fakultato pri Filozofio / Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta (Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana).
b) Ekde febr. ĝis majo. : D-rino Simona KLEMENČIČ (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana klemencic.simona.@.gmail.com ) .
c) 2-foje 45 min/sem ; sen ekzameno ; elektema « bolonja »kurso. Post la fino de la kurso eblas akiri oficialan atestilon – aparta ekzameno.
Pri la kurso :: 
http://spj.ff.uni-lj.si/index.php?id=121&L=4 .

Svedio

Stockholm (*) :
a) Universitato, Instituto pri lingvistiko / Stockholms universitet 
http://www.su.se , Inst. för lingvistik ,http://www.ling.su.se , SE-106 91 Stockholm.
b) Prof. d-ro Hartmut TRAUNMÜLLER (Interlingvistiko kaj konstruitaj lingvoj hartmut.@.ling.su.se ); S-ino Sonja PETROVIĈ-LUNDBERG sonja.@.ikso.net kaj S-ro Håkan LUNDBERG hokan.@.ikso.net (Esperanta lingvo kaj kulturo).
c) Baza kursaro de Esperanto, 30 ECTS-poentoj, aŭtuna semestro 2010 + printempa semestro 2010, duona studrapideco. Ĝi konsistas el jenaj partoj:

1) Enkonduko al Esperanto, 7,5 ECTS-poentoj - La kurso donas elementan konon pri la strukturo de la lingvo kaj certan kapablon uzi ĝin pasive kaj aktive en parolo kaj skribo. La kurso baziĝas grandparte sur materialo de . Ĝi elekteblas ankaŭ ekster la kadro de la 30-poenta kursaro.

2) Interlingvistiko kaj konstruitaj lingvoj, 7,5 ECTS-poentoj - Lingvistika kurso kiu traktas diversajn aspektojn de lingvoj plane kreitaj por interetna kaj alia uzoj, sed ankaŭ la fenomenon de spontanea lingvokreado (piĝinaj kaj kreolaj lingvoj). La kurso elekteblas ankaŭ por studentoj de lingvistiko ne lernantaj Esperanton.

3) Profundiĝo en Esperanton, 10 ECTS-poentoj - La kurso donas profundigitan konon de Esperanto kaj plian kapablon uzi ĝin pasive kaj aktive en parolo kaj skribo. La kurso baziĝas
grandparte sur materialo de .

4) Movadhistorio, literaturo, kulturo, 5 ECTS-poentoj.

Svedlingva informo:
http://www.ling.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=12070

Usono

Elsah (Ilinojso) (*) :
a) Universitata Kolegio / Principia College Elsah (Illinois, US-62028-9799).
b) Prof. d-ro Duncan CHARTERS (P.O.Box 100, Elsah, Illinois, US-62028-0100 esperanto.@.principia.edu /P/.
c) - Aprilo-junio : ankaŭ en klaso pri instrumetodoj, Esperanto estas uzata kiel modela aŭ ŝok-lingvo por ke la studentoj spertu la lernadon de nova lingvo kaj ankŭ diversajn instrumetodojn por ĝin lerni.
- Aŭtune : E-kurso. Kun 1 kreditunuo.

La Jolla / San Diego (Kalifornio) (*) :
a) Universitato de Kalifornio, San Diego / University of California, San Diego (UCDS, 9500 Gilman Drive, La Jolla, California 92093).
b) Diverslandaj kursgvidantoj : en 2010 (28 junio-16 julio). Meza nivelo : d-ro Katalin KOVATS (Hungario/Nederlando – katalin.kovats.@.gmail.com ) kaj s-ro Lee MILLER (Usono lamiller.@.centurytel.net ). Supera nivelo : Prof. Grant GOODALL (Usono –

ggoodall.@.ucsd.edu ) kun gastparolantoj : Amri WANDELL (Israelo), Humphrey TONKIN (Usono), Orlando RAOLA (Kubo/Usono) kaj Duncan CHARTERS (Usono).
c) NASK (Nord-Amerika Somera Esperanto-Kursaro 
http://esperanto-usa.org/nask kunordiganto : s-ro Ellen M. EDDY, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512 eddyellen.@.aol.com; 3 semajnoj en julio, 20 h/sem (s. 6O h); 2 niveloj : 1) meza, 2) supera; kreditoj aŭ sukceso/malsukceso kaj 5 studunuoj. Ĉiu studanto riceva atestilon de NASK.

Rochester (New-York) (*) :
a) Universitato / University of Rochester.
b) S-ro Hoss FIROOZNIA (CPU 271205, University of Rochester, Rochester, NY 14627-1205 - hoss.@.lodestone.org ) /P/.
c) 1.5 h/sem., dum 10 semajnoj.
Sennota enkonduko al la lingvo kaj kulturo. Hejmtasko el diversaj fontoj, inkluzive de la anglalingva lernolibro "Teach Yourself Esperanto”.
Info : < 
http://esperanto.lodestone.org>.
.
Venezuelo

Bolivar (*) :
a) Universitato / Universidad de Oriente, Núcleo Bolivar, Escuela de Ciencias de la Salud „Dr. Francisco Battistini (Calle Columbo Silva con José Méndez, Ciudad Bolívar, estado Bolívar 
http://www.uodobolivar.net).
b) Prof. Jesús R. CEDEÑO (Av. San Vicente de Paúl, Res. Mirabosque, Edf. Ceiba, Apto D. Ciudad Bolívar, CP. 8001 – jrcedenom.@.cantv.net ) /P/.
c) Elektebla : 1. Komenca kurso, „Idioma Internacional I“, 2 h/sem, 1 studunuo. – 2. Progresinta kurso, „Idioma Internacional II“, 2 h/sem, 1 studunuo.
La kurson rajtas elekti medicinaj studentoj. Fina kvalifiko „aprobita / neaprobita“ kun „0-10 poentoj“. Sen atestilo, sed kun poentoj en faka studo, kiu postulas 4 elekteblajn studunuojn.

Caracas (*) :
a) Universitato / Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Filosofía (Ciudad Universitaria, Caracas 1051 - cademica.@.yahoo.es).
b) Prof. Johano NEGRETE ( Apartado 47301, Los Chaguaramos, Caracas 1041-A johanonegrete @ cantv.net - Res. Quirinale, Apto. 73, Calle 4, Montalbán II, Caracas 1020).
c) Elektebla komenca kurso : „Idioma Internacional Esperanto I“, 2 h/sem., 2 studunuoj;
Gestudentoj de 6 Fakultatoj povas oficiale registriĝi laŭ libera programo interfaka, nomita PCI (Programa de Coope ración Interfakultads).
Fina kvalifiko: aprobita/neaprobita kun numerkvalifiko (1-20 punktoj). Sen atestilo, sed kun 2 poentoj gajinitaj en la respektiva profesia faka studo.
Por pliaj informoj pri la kurso : 
http://www.esperantoland.org .

Thanks to Henri Masson for making this information available at: 
http://www.ipernity.com/blog/32119/234890

Followers

About Me

My photo
I have lived 16 years in other countries, notably, Israel and Brazil, among another 30 countries.