Thursday, March 21, 2013

Planning or Joining Future Esperanto Events

March 21st, 2013

Esperanto Events Occur in Europe, South America, 

Asia, Africa, Australia and North America.

 www.eventoj.hu has a calendar of events from all

 regions. Eventoj was a paper newspaper popular in 

Hungary and Eastern Europe before gaining an on-

line foothold. Here is a sample from March 2013 

and the Esperanto site itself: 
1 - 9. marto
2013 20-a E-Korusa Semajno ĉe Pireneoj – en La Bastide-sur-l'Hers, Francio. Priskribo: 20-a-foje ni organizas korusan semajnon sub gvidado de eksterlanda korusestro! 5 horojn da taga kvarvoĉa kantlaboro, turismo, kulturo, koncerto, bona manxĝo, ktp. Inf.: Jorgos ESPERANTO - Mirevia FR- 11 420 Lafage, Francio. Rete: tutpeko@aliceadsl.fr
4 - 8. marto
Intensa Esperanto-kurso - en Herzberg (kun Popolaltlernejo Osterode) en la Esperanto-Centro Herzberg am Harz, Germanio. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg am Harz - La Esperanto-urbo, Germanio. Tel.: +49(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de
- Balkana Esperanto-Ski-Semajno

4 - 11. marto
Balkana Esperanto Ski-Semajno, BESS, en Sofio, Vitoŝa montaro. Skiado en la montaro, dormado en Sofio aŭ en la montaro laŭ financaj ebloj. Gustumado de naciaj trinkaĵoj kaj manĝaĵoj... Renkontiĝoj kun sofiaj esperantistoj. Inf.: UPIEK, BG-1202 Sofio, Bulv. Slivnica 204, Bulgario. Rete: lasto@mail.bg, kopio: lasto11@yahoo.co.uk
7 - 11. marto
Bibliaj tagoj en Trento. Italio. Ekumenaj bibliaj tagoj kunigas kristanojn aŭ almenaŭ spirite malfermitajn esperantistojn por okupiĝi pri tekstoj el la Biblio, ekskursoj kaj ekumenaj rilatoj (katolika, protestanta, ortodoksa), kaj kantado i.a. el kant- kaj preĝlibro Adoru. Inf: Stefan Llepping, Mellinstr. 5, DE-59457 Werl, Germanio. Rete: stefanlepping@gmx.de
8 - 10. marto
3-a BIERo - en Vyškov, Ĉeĥio. Inter planataj programeroj estas trarigardo de urbo, ekskurso al bierfabriko kun gustumado de biero, vizito de bestĝardeneto, boŭla turniro, ludoj, testo, konkursoj... Inf.: Vlasta Pištíková pismis@volny.cz
9 - 16. marto
Mediteranea Esperanto-Semajno - 2013 en Lazura Marbordo, St. Raphael, Residence Val d'Esquière, Les Issambres, Francio. Se ankoraŭ frostas en via regiono, venu al la Mediteranea Maro, kie floras mimozoj kaj migdalarboj. Vin atendas amika, familia etoso, belegaj pejzaĝoj, bona ripozo kaj lazura maro! Inf. Monique Prezioso, 92 allée des Harkis, FR-83700 Saint-Raphael, Francio, rete: prezmoni@hotmail.com, tel. +33(0)4 94 83 06 88
13 - 17. marto
Kuba Esperanto-Renkontiĝo (KERo) – en Santa Cruz del Norte, Kubo. Dum KERo kunsidos la Komitato de KEA kaj okazos multo alia: ekskursoj, ludoj, filmoj, konkursoj, danco-kursoj; aktivulaj seminarioj; fakaj aranĝoj, koncertoj, teatraĵoj; diskoteko kaj ĉiutaga radioelsendo. Rigardu ankaŭ Fejsbukon! Inf.: Kuba Esperanto-Asocio, Apartado 5120, CU-10500 La Habana, Kubo. Rete: info@esperanto.co.cu
13 - 17. marto
Bibliaj Tagoj kun Adoru en Strasburgo, Francio. Renkontiĝo internacia ekumena, kun prelegoj pri Biblia temo, kantado kaj preĝado el Adoru, ktp. Inf. Stefan Lepping, Mellinstr. 5, DE-59457 Werl, Germanio. Rete: stefanlepping@gmx.de
- Junulara Esperanto-Renkontiĝo, JER

15 - 17. marto
Junulara Esperanto-Renkontiĝo, JER - en Győr, Hungario. JER estas la printempa aranĝo de la Hungara Esperanto Junularo. Krom diversaj amuzaj programoj okazas ankaŭ la jarkunveno de la asocio. Inf.: Hungara E-Junularo, rete: hej@esperanto.hu aŭ sarolta.bago@gmail.com
15 - 17. marto
9-a Iberia Renkontiĝo 2013 - en Madrid, Hispanio. La Renkontiĝo okazos meze de la Iberia Duoninsulo, kie renkontiĝos galegoj, valencianoj, katalunoj, leonanoj, portugaloj, manĉanoj, ktp ktp. uzante ĉiuj Esperanton, do ni bonvenigas partoprenontojn ankaŭ el aliaj landoj! Pliaj informoj: IRoMadrido2013@gmail.com aŭ: Venu kaj ĝuu!!! Hispana Esperanto - Junulara Societo (HEJS)
15 - 17. marto
Printempa staĝo de Esperanto France-Est – en Benoîte-Vaux apud Verdun, Francio. Semajnfina seminario pri nia originala literaturo, sabatvesperae muzika spektaklo kun Marie Lieby. Inf.: François Xavier Gilbert 33, rue Louvière F-55190 Void Vacon, Francio. Rete: ksmesperanto@wanadoo.fr
15 - 19. marto
Ekspozicio de "Origami" - la japana arto de paperfaldado inter 14:00 - 18:00 horoj - en Blieskastel, Germanio. Granda ekspozicio de tre diversaj paperaj objektoj. Japaninoj klarigos la sekretojn de sukcesa faldado, okazos ankaŭ interesaj prelegoj. Bona etoso kun japana muziko kaj japanaj drinkaĵoj. Inf.: Becker-Meisberger-Instituto, Alter Hangarten 2, DE-66440 Blieskastel, Germano. info@becker-meisberger-instituto.org
16. marto
Printempa Revido 2013 – en Hanovro, Germanio. Prelegoj, ekskurso, jarĉefkunveno. Inf.: Esperanto-Ligo de Malsupra Saksio, Schifferweg 2, DE-31787 Hameln, Germanio. Rete: Thomas Heberlein (prezidanto), emas@esperanto.de
16 - 18. marto
Semajnfinaj kursoj (A1-C1) kun ekskurseto - en Herzberg/Harz, la Esperanto-urbo, Germanio. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg am Harz - La Esperanto-urbo, Germanio. Tel.: +49(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de
- Printempa Semajno Internacia

25. marto - 1. aprilo
Printempa Semajno Internacia (29-a PSI) – en St. Andreasberg (Harz), Germanio. Programo kun prelegoj, ekskursoj kaj diversaj kursoj kaj vizito de la paska leporo. Infanoj kaj junuloj havas sian propran programon. Inf.: psi@esperanto.de
27. marto - 2. aprilo
Internacia Junulara Festivalo, IJF-2013 – en la urbo Ostuni (Brindisi), en suna suda Italio. Tradicia kaj fama internacia aranĝo de eŭropa junularo ĉi foje okazos en Ostuni (Brindisi), kiu estas bela loko, vere tre bela... Ĉu vi volas havi en marto
agrable varman veteron apud la maro? - Jen nia fejsbuka paĝo
29. marto - 1. aprilo
4-a Humurino - en Odeso, Ukrainio. La festo de humuro. En la programo estas karnavalo, ekskursoj, rolaj ludoj k.c. Inf.: Odesa urba Esperanto-klubo «Blanka Akacio», rete: Semen Vajnblat - Retejo de organizantoj
29. marto - 11. aprilo
6-a Mezorienta Esperanto-Kunveno - Erevano, Armenio. Renkontiĝo de esperantistoj el mezorientaj landoj. Vera Meza Oriento... Belegaj urboj... Bonega etoso... Homoj povas veni antaŭ aŭ post la kunveno kaj ili povas pasigi tempon en Armenio (ni gvidos ilin en Armenio laŭeble...). Prelegoj, ekskursoj, artaj aranĝoj!. Inf.: rete: mezorienta.kunveno@gmail.com
30. marto - 1. aprilo
Valpurga Nokto - magia aventuro - en la Harz-montaro, legendo de sorĉistinoj sur la monto Brocken en Germanio. Esperanto-kurso, kunveno kun la temo: "Harz-montaro kaj lokaj, regionaj legendoj", komuna kantado. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg am Harz - La Esperanto-urbo, Germanio. Tel.: +49(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de
30. marto - 1. aprilo
4-a MEVO en Kvarnero, Kroatio. Marborda evento en Opatija/Abbazia. Inf.: Orbis Pictus de Višnja Branković. Via Parini 5, IT-34129 Trieste, Italio. Tel./fakso: 639-040-767-875, poŝtel.: +39-327-98-300-86 (IT), +385-995011912 (HR), rete: orbispictus@iol.it
30. marto - 6. aprilo
4-a PRINTEMPE - en Dahlem-Baasem, Germanio. Venu ĝui la printempon! Pasigu agrablajn paskajn tagojn en belaj domo kaj pejzaĝo! Inf.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. Rete. lu.esperantoland@gmx.de
31. marto - 2. aprilo
III-a Internacia Festivalo de Esperanto-kanto, Recitado, Oratora Konkurso en Karlovo-Sopot Bulgario. Inf.: Esperinform, BG-4300 Karlovo p.k. 44, Bulgario. Rete: leonov@rozabg.com . Tel.: +359 885056469 (tage kaj nokte), kaj +359 335 9 3933 (nur vespere)

No comments:

Followers

About Me

My photo
I have lived 16 years in other countries, notably, Israel and Brazil, among another 30 countries.